פשיטת רגל

מרבית האנשים כלל אינם מודעים להליך זה וליתרונותיו. כאשר אדם אינו מסוגל לשלם את חובותיו, שצבר בתום לב, מומלץ לו לגשת להליך של פשיטת רגל. הליך זה מגן על החייב ועל ההליכים שעשויים להינקט נגדו על ידי נושיו, כלומר האנשים שאליהם חב הוא כסף.

מקור הליך פשיטת הרגל הוא בפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם- 1980. הגוף המפקח על פשיטת הרגל הוא הכונס הרשמי.

הליך פשיטת הרגל מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

  1. הגשת בקשה לפשיטת רגל.
  2. קבלת צו כינוס.
  3. הכרזה על החייב כפושט רגל.
  4. הגשת בקשה להפטר.

הליך פשיטת הרגל מתנהל בבית המשפט המחוזי, כאשר מרגע קבלת צו הכינוס, כלל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב נעצרים, הליכי הוצאה לפועל בפרט. כלומר, ברמה העקרונית כאשר קיימים כנגד חייב בתיקי הוצאה לפועל תיקים המתנהלים נגדו, החוב צובר ריביות, הצמדות וכו'. לעומת זאת, כאשר החייב נמצא בהליך של פשיטת רגל, החוב אינו צובר חיובים נוספים כגון אלה ולפיכך, מהבחינה הזאת, ניתן בצורה ריאלית יותר לסיים את החובות ולהתחיל בדרך חדשה.

יש לציין שבהליך של פשיטת הרגל, פושט הרגל מוגבל בדרכים רבות וזאת על מנת להבטיח שלא ייצברו חובות נוספים על ידו.

סוף ההליך הוא בקבלת צו הפטר, כלומר, מצב לפיו פושט הרגל שילם את כל שיכול היה לשלם לנושיו ואין כל תועלת בהמשך הליכים נגדו. צו ההפטר מוחק את תיקי ההוצאה לפועל ואת חובות העבר של אותו פושט רגל.

במקרים בהם ההכרח הוא לבצע פשיטת רגל, העמותה מפנה את האדם שנקלע לחובות, לקבלת סיוע משפטי חיצוני. העמותה, אשר אינה מעניקה ייעוץ משפטי, היא בבחינת גורם עליו החייב נשען, מתייעץ ומוצא אוזן קשבת. לעמותה נסיון רב ועשיר בליווי חייבים וסיוע להם באמצעים ודרכים רבות.

האמור אינו מתיימר להיות ייעוץ משפטי ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

 

צור קשר

זו ההזדמנות שלכם לסייע, בתרומה קטנה אך מהותית, שתסייע להמשך פעילותה של החברה ובפרט עמותת יד לאזרח.

Paypal